Volop vooruitgang met Advanced Analytics

ProRail en partners verankeren samenwerking

Op maandag 26 februari werd het eerste Datacircus Advanced Analytics georganiseerd in Amersfoort. Alle partijen die meedoen aan de meerjarige Raamovereenkomst voor Ontwikkeling en Beheer Advanced Analytics (ROBAA) waren present: opdrachtgever ProRail en partners Royal HaskoningDHV/Lynxx, Capgemini, KPMG en Valcon. Samen werkten zij het afgelopen jaar aan diverse data-analyseprojecten. Van cruciaal belang voor het efficiënt en doelgericht aanpakken van uitdagingen op het Nederlandse spoor.

Datacircus Advanced Analytics 

Samenwerkingsverband Advanced Analytics 

Een datagedreven aanpak is onmisbaar voor een gezonde toekomst van het spoor. Met Advanced Analytics maken de genoemde partners gebruik van data engineering, machine learning en AI. Geavanceerde dataverwerking versnelt processen, onder andere door het gebruik van slimme algoritmes. De ontwikkelingen in dit vakgebied gaan razendsnel en mede daarom helpen deze vier externe partijen ProRail, op diverse thema’s.  

Innovatie in samenwerking 

De samenwerking weerspiegelt niet alleen de gedeelde visie van ProRail en haar partners op het belang van innovatie en het gebruik van data, maar ook hun gezamenlijke streven naar een duurzame en toekomstbestendige spoorsector. Met een sterke focus op continu verbeteren en gezamenlijk leren, zijn de contractpartners vastberaden om de komende jaren nieuwe successen te behalen en de mobiliteit in Nederland te verbeteren. Arjen Boersma, directeur ICT bij ProRail: “Het afgelopen jaar heeft laten zien dat een datagedreven aanpak, gecombineerd met diepgaande kennis van het railsysteem, ons in staat stelt om effectief in te spelen op de uitdagingen van de toekomst”. 

Synergie in expertise 

De krachtige synergie tussen Royal HaskoningDHV en Lynxx wordt gevormd door het samenbrengen van domeinkennis en rijke ervaring in data science. Royal HaskoningDHV onderscheidt zich als het enige niet-IT bedrijf onder de gecontracteerde partijen, dankzij diepgaande kennis van het spoordomein gecombineerd met expertise in data science, die ook in eigen huis beschikbaar is. Partner Lynxx versterkt de digitale competentie met de inbreng van uitgebreide ervaring in analyse, machine learning en AI binnen het openbaar vervoer. Bovendien versterkt de gedeelde focus op eindgebruikers de samenwerking tussen beide partijen. 

Lynxx heeft in samenwerking met ProRail en partners diverse voorspel- en optimalisatiemodellen ontwikkeld, gericht op het beter voorspellen van de levensduur van spoorinfrastructuur. Deze inzichten stellen ProRail in staat om de vervanging van spoorstaven en bovenleidingen effectiever te plannen voor de lange termijn. Dankzij GPS-data analyses plotten we de exacte bewegingen van treinen op emplacementen. We ontwikkelen modellen voor het voorspellen van faalkansen van onder andere wissels, wat bijdraagt in efficiënter onderhoud en minder onverwachte verstoringen. Bovendien werken we aan een optimalisatietool voor het snel doorrekenen van aangepaste dienstregelingen tijdens onderhoud, waardoor de impact op reizigers en treinverkeer zo klein mogelijk wordt. 

Volgend ‘Datacircus’ in het najaar 

Het Datacircus Advanced Analytics wordt twee keer per jaar georganiseerd. In het najaar van 2024 is de beurt aan Capgemini, samen met KPMG en Valcon. ➡️ beurt aan KPMG en Valcon.