Brede welvaart

Brede welvaart gaat over meer dan alleen economische groei en inkomen. Het is een benadering die kijkt naar de algehele kwaliteit van leven, waarbij ook rekening wordt gehouden met factoren zoals gezondheid, onderwijs, milieu, sociale samenhang en gelijkheid. Deze aanpak erkent dat een hoog bruto binnenlands product (BBP) niet noodzakelijkerwijs gelijkstaat aan een hoge levenskwaliteit voor alle burgers. Het concept van brede welvaart probeert een meer holistisch beeld te geven van hoe een samenleving ervoor staat, door ook aandacht te besteden aan duurzaamheid en welzijn op de lange termijn.

Het aspect van sociaal welzijn binnen het concept van brede welvaart is cruciaal omdat het direct invloed heeft op de kwaliteit van leven van individuen en gemeenschappen. Een van de kernfactoren hierin is de toegankelijkheid van essentiële diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs. De bereikbaarheid van ziekenhuizen en scholen, niet alleen met de auto maar ook met het openbaar vervoer of de fiets, speelt een sleutelrol in het waarborgen van gelijke kansen en het bevorderen van inclusieve gemeenschappen.

Bij Lynxx hebben we een module ontwikkeld die het mogelijk maakt om snel en eenvoudig inzicht te verkrijgen in de bereikbaarheid van essentiële diensten op wijkniveau. Bekijk hieronder de verkregen inzichten voor Amersfoort. Deze tool kan worden ingezet voor heel Nederland en is toepasbaar op alle denkbare essentiële diensten.

Bereikbaarheidskaart Openbaar Vervoer